Projekat ’’Znanje bez granica“

‘’KNOWLEDGE WITHOUT FRONTIERS’’ (’’Znanje bez granica’’)

U okviru IPA Programa Prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, Udruženje  građana  ’’KOKORO’’- Bor nosilac je Projekta ’’Znanje bez granica’’ koji realizuje u partnerstvu sa NGO “Free Youth Centre“ Vidin (Omladinski Centar Vidin) od 23.04.2013. do 22.04.2014. godine.

Realizuje se u Boru i Vidinu i proteže na susedne zajednice. Projekat finansira Evropska Unija (85%) a 13% aktivnosti u Boru sufinansira Ministarstvo omladine i sporta RS u okviru programa za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje IPA programa. Preostalih 2% sufinansira nosilac projekta.

Projekat uključuje aktivnosti koje podstiču razvijanje potencijala mladih, uspostavljanje susedskih odnosa i uključuju uspostavljanje efikasnog partnerstva kroz saradnju mladih ljudi, škola i NGO.

Opšti cilj projekta je: Doprineti unapređenju kvaliteta života mladih u pograničnom regionu kroz realizaciju Strateških dokumenata u oblasti prevencije zdravlja mladih Bora i Vidina zasnovane na Nacionalnim strategijama Srbije i Bugarske za borbu protiv droga i HIV/AIDS.

   Specifični ciljevi su:

1. Razviti mrežu obučenih timova zajedničkim inovativnim metodama u oblasti neformalnog obrazovanja za kvalitetniji život  mladih Bora i Vidina;

2. Ojačati zdrave mehanizame odbrane mladih da pozitivno odgovore na izazove, suprotstave se, odbiju i opredele za zdravo ponašanje i zdrav stil života;

3. Osnažiti kapacitete nastavnika, sa obe strane granice, za ranu detekciju problema u ponašanju učenika i za saradnju  sa roditeljima i

4. Podići javnu svest  o zdravom odrastanju mladih i razmeni iskustava prekograničnih suseda za kvalitetniji život u  Boru i Vidinu.

Projekat fokusira mlade ljude, nastavnike i NGO da uspostave saradnju i razmene iskustava u prevenciji rizičnih ponašanja mladih. Da se obuče grupe mladih za vršnjačku edukaciju prevencije droga i reproduktivnog zdravlja a usvojena znanja i veštine prenose vršnjacima, putem radionica, u svojim zajednicama sa obe strane granice; Osnaže mladi ljudi da deluju na probleme sa kojima se suočavaju u neposrednom okruženju, da poruke o štetnosti droga i zaštiti reproduktivnog zdravlja šire među učenicima; Da mladi ljudi razviju svest o pitanjima zdravlja, povećaju samopouzdanje i uživaju bez upotrebe droge i ulaska u rizična ponašanja; Da se pvežu i međusobno upoznaju mladi ljudi, uspostave saradnju, uče jedni od drugih, rade kao tim, pospeše lični rast i razvoj i stvaraju povoljno i bezbedno okruženje… Zajedničke dvodnevne tematske radionice nastavnika, Bora i Vidina, osnažuju novim saznanjima o ranoj detekciji rizičnih ponašanja, saradnji sa roditeljima i odgovoru na problem situacije. Razmena iskustava i praksi doprinosi širenju ideja, identifikovanju zajedničkih potreba, interesa i inicira  razvijanje novih partnerstva i bolje upoznavanje suseda, ohrabrivanje  da rade zajedno.

Projekat se zasniva na ekonomičnosti  ulaganja u prevenciju umesto u dugotrajno i neizvesno lečenje i rehabilitaciju. Transferom dobre prakse na pogranični region, u saradnji sa Domom za decu i omladinu ’’Stanko Paunović’’ Negotin, širi strategiju u susednu zajednicu a tematske TV emisije i štampani materijal podižu svest o problemu i zaštiti zdravlja mladih.

Sve aktivnosti su identične i odvijaju se paralelno u Boru i Vidinu.

Očekuje se da će direktne koristi od projekta imati najmanje 3450 mladih i 40 nasavnika Bora i Vidina i 30 mladih Negotina  a indirektno oko 40000 građana iz obe zajednice.

UG  ’’KOKORO’ ’- Bor

Milojka Milivojević, Proj. menadžer

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *