Info-služba za podršku alternativnom rešavanju sporova POSREDOVANJEM (MEDIJACIJOM)

                                  

Građani mogu dobiti informacije i podršku u rešavanju sporova putem posredovanja (medijacije) u UG “Kokoro“- Bor, Ul. S. Kovačević br. 15 L1.

Info-služba je uspostavljena u procesu implementacije projekta ‘’Posredovanjem do promene’’ koji finansira Delegacija Evropske unije u R. Srbiji u okviru EIDHR programa (instrumenta za demokratiju i ljudska prava), a sufinansira Vlada R. Srbije preko Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Cilj je da vam pružimo sve neophodne informacije o postupku posredovanja (medijacije), koju je moguće sprovesti uz saslasnost strana, u prostoru naše organizacije ili drugom prostoru po dogovoru strana bez bilo kakvih troškova!

Sve dodatne informacije koje Vas interesuju možete dobiti svakog radnog dana neposredno od 09-14 časova u Organizaciji, kao i:

  • na telefon : 030 24 96 760, 030 24 96 761; 060 767 04 00 i/ili

  • e-pošta:kokorom@mts.rs

Šta je posredovanje (medijacija)?

Posredovanje je postupak mirnog vansudskog rešavanja spornog odnosa, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć posrednika (medijatora) jednog ili koji mogu raditi u paru, neutralnih i nepristrasnih lica, koji primenom posebnih tehnika i usmeravanjem komunikacije između sukobljenih strana, pomaže u pregovorima i postizanju obostrano prihvatljivog dogovora/sporazuma o rešavanju sukoba ili spora.

Zašto se opredeliti za postupak posredovanja?

1. Strane same odlučuju o učešću u postupku posredovanja, i slobodne su da jednostrano izađu iz postupka posredovanja bez ikakvih posledica.

2. Posrednik ne nameće rešenje spora stranama već im pomaže da one same dođu do rešenja spora.

3. Posredovanje pruža mogućnost da iz ovog postupka sve strane izađu zadovoljne, u odnosu na sudski postupak u kome će jedna strana izaći kao poražena.

4. Za razliku od sudskog postupka u postupku posredovanja moguće je raspravljati i o emocionalnim i iracionalnim  razlozima ulaska u spor.

5. Strane nisu ograničene da raspravljaju samo o predmetu sudskog spora.

6. Sporazum o rešavanju spora posredovanjem može imati snagu izvršne isprave tako da nije neophodno da strane spor rešavaju pred sudom.

7. Postupak posredovanja je hitan-trebao bi da se okonča za 60 dana.

8.  Posredovanje u rešavanju sporova je jeftinije od sudskog postupka.

Strane u postupku posredovanja su slobodne da izaberu posrednika. Organizacija ima 5 licenciranih.

Jedinstveni registar posrednika vodi se za celu teritoriju Republike Srbije koji možete pogledati ovde http://www.mpravde.gov.rs/intermediaries.php