Podrška preventivno razvojnim potrebama mladih „Kreativnost bez granica“

Stručni radnici Bora i Rešice – na zajedničkom treningu u Boru: “Razvoj veština lične, socijalne i emocionalne zrelosti za unapređivanje partnerskih odnosa’’

U okviru Projekta Podrška preventivno-razvojnim potrebama mladih ‘’Kreativnost bez granica’’ koji sufinansira Evropska Unija, u organizaciji vodećeg partnera UG ‘’Kokoro’’-Bor održan je petodnevni trening (02-06. marta 2020) i obučeno 20 stručnih radnika Bora i Rešice. Učesnici su na početku popunli…
Read more

Edukativni trening timova u Programu ‘’Osnivanje i vođenje grupe za (samo)podršku mladih u riziku – Klub za mlade po modelu GriG’’

U realizaciji projekta Podrška preventivno-razvojnim potrebama mladih „Kreativnost bez granica“ koji sufinansira Evropska Unija, UG ‘’KOKORO’’-Bor organizuje edukativni trening timova u Programu ‘’Osnivanje i vođenje grupe za (samo)podršku mladih u riziku – Klub za mlade po modelu GriG’’ od 14….
Read more

Podrška preventivno razvojnim potrebama mladih „Kreativnost bez granica“

  U Temišvaru je 09.10.2019. potpisan Ugovor za implementaciju Projekta ‘’Podrška preventivnorazvojnim potrebama mladih „Kreativnost bez granica“ koji realizuje Udruženje građana „KOKORO“- Bor u partnerstvu sa: National College “Mircea Eliade“ Resita, Teaching Corpus House Caras-Severin Resita i Udruženjem građana ‘’VILLAGE’’…
Read more