Projekti

Projekat: Ne okreći glavu

Udruženje građana ‘’KOKORO’’- Bor od 01.10.2022 – 31.07.2023. god. realizuje projekat ‘’Ne okreći glavu“ u oblasti unapređenja i zaštite ljudskih prava.Projekat se sprovodi u okviru Programa podrške civilnom društvu “Dijalog promena – podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i…
Read more

Podrška Evropske unije Boru za unapređenje socijalne kohezije i inkluzije u multietničkim opštinama

Udruženje građana “KOKORO“-Bor u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bor, od 09. juna 2019. godine do 31. maja 2020. godine sprovodi projekat “Mobilianje resursa u inkluziji marginalizovanih i ranjivih grupa na jačanju socijalne kohezije u Boru.’’ Poboljšanje pristupa obrazovanju…
Read more

Projekat ,,Promeni za dobro“

Projekat „Promeni za dobro“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i…
Read more