Novi projekat: Promena na bolje

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema socijalnom okruženju, obrazovanju i radu, šest partnerskih organizacija iz Bora, Beograda i Vranja započelo je 21. decembra 2015. projekat Promena na bolje.

Projekat, koji se finansira sredstvima Evropske unije, trajaće 20 meseci, koordinisaće ga udruženje građana Kokoro iz Bora, a u realizaciji će učestvovati IAN Međunarodna mreža pomoći iz Beograda, Nexus iz Vranja, kao i centri za socijalni rad iz ova tri grada.

Pored direktne podrške deci i mladima, projekat je usmeren i na uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa u lokalnim zajednicama u cilju promovisanja pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku.

001Glavni cilj projekta jeste uspostavljanje Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju u Boru i Vranju gde ova usluga socijalne zaštite do sada nije bila dostupna. Takođe, zahvaljujući projektu, biće omogućen kontinuitet ove usluge u Beogradu gde IAN Međunarodna mreža pomoći od 2014. godine ima licencirani Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju. IAN će preneti svoj model rada, iskustva i uspešan mehanizam saradnje sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd Udruženju građana Kokoro i Nexusu. Ove dve organizacije će u Boru i Vranju, uz podršku lokalnih centara za socijalni rad, formirati novu socijalnu uslugu u svojim zajednicama i licencirati je kod resornog ministarstva.

O tome da su lokalne samouprave prepoznale vrednost i značaj ovog projekta svedoči i činjenica da su Opštine Bor i Vranje ustupile svoje prostorije za uspostavljanje Dnevnog boravka.

U okviru sveobuhvatnog programa podrške deci i mladima sa problemima u ponašanju u tri Dnevna boravka biće dostupni različiti kursevi u oblasti socijalnih veština, informaciono-komunikacionih tehnologija i traženja posla, kao i psihološko savetovanje, medijacija, edukativne i kreativne radionice, pomoć u učenju, sportske i rekreativne aktivnosti, koji zajedno vode ka uspešnoj resocijalizaciji. Projekat predviđa da oko 500 dece i mladih, uključujući i maloletne učinioce krivičnih dela koji imaju izrečen vaspitni nalog ili vaspitnu meru, bude uključeno u program podrške i ostvari pozitivne promene u ponašanju. Pored toga, važnu komponentu predstavljaće i rad sa roditeljima ove dece kako bi se ojačale njihove roditeljske veštine i kako bi i oni bili podrška promeni ponašanja kod svoje dece.

Obzirom da je prevencija asocijalnog ponašanja kao i ostvarenje pozitivnih promena kod maloletnika u sukobu sa zakonom i dece koja ispoljavaju probleme u ponašanju kompleksno pitanje koje zahteva zajednički rad i koordinaciju različitih aktera u zajednici, značajnu pažnju ovaj projekat posvetiće razvijanju funkcionalne međusektorske saradnje u kontinuiranoj i sveobuhvatnoj podršci ovoj grupi dece i mladih.

Kroz okrugle stolove, nacionalnu konferenciju, sastanke, obuke i druge aktivnosti  radiće se na podizanju svesti među lokalnim i nacionalnim partnerima, uključujući stručnjake iz oblasti socijalne zaštite, maloletničkog pravosuđa, policije, obrazovnih i zdravstvenih institucija i nevladinih organizacija u Borskom i Pčinjskom okrugu kao i gradu Beogradu, o važnosti prevencije i resocijalizacije dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz usluge u zajednici.

Projekat finansira Evropska unija kroz program „Evropska podrška inkluzivnom društvu“, a podržava ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dodatne informacije:

 Bor

Milojka Milivojević, kokorom@mts.rs

KOKORO , Cara Lazara 7 lamela 2, Bor, 030 24 96 760

www.kokoro.org.rs

 

Beograd:

Ivan Stojilović, istojilovic@ian.org.rs

IAN Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732

www.telecentar.rs

Vranje:

Milena Dimitrijević Tomić, nexusvranje@gmail.com

NVO Nexus, Nemanjina 21, Vranje, O63 68 94 77

www.nexusvranje.com

 

 

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *