Okrugli sto – Promena na bolje

U okviru projekta „Promena na bolje“ održan je okrugli sto u sali opštine Bor na temu „Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i primena mera iz otvorene zaštite“. Na taj način je obeleženo otvaranje novog centra za decu i mlade sa problemima u ponašanju u Boru.

Projekat „Promena na bolje“ doprinosi socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz implementaciju Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije razvoja socijalne zaštite. Ovaj cilj se realizuje kroz:

  1. Osnaživanje resocijalizacije i prevencije asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problemima u ponašanju u tri dnevna boravka u Boru, Vranju i Beogradu i
  2. Uspostavljanje/jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa koji postoje u lokalnoj zajednici u cilju promovisanja pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku.

Projekat je finansiran od strane Evropske Unije u iznosu 180.907,07 Evra što predstavlja 90 % ukupne vrednosti projekta (201,007.86 Evra). Trajanje projekta je 20 meseci a sprovodi ga Udruženje građana Kokoro iz Bora, u saradnji sa partnerskim organizacijama Međunarodnom mrežom pomoći-IAN iz Beograda, Neksusom iz Vranja i Centrima za socijalni rad iz Bora, Beograda i Vranja.

Ova aktivnost je deo šireg projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koji EU finansira sa 5.4 miliona evra, a sprovodi ga Delegacija Evropske unije u Republici Srbije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela predviđa izricanje i sprovođenje vaspitnih naloga i mera u zajednici kao alternativnih sankcija i oblika restorativne pravde koji će se realizovati u servisu. Ovim projektom uspostavlja se usluga socijalne zaštite u zajednici usmerena na unapređenje položaja dece i mladih u procesu razvoja zrele, svestrane i odgovorne ličnosti u ostvarenju punih potencijala.

Na okruglom stolu su predstavljeni projektni ciljevi i istaknut je značaj međusektorske saradnje za obezbeđivanje kvalitetne usluge deci i mladima sa problemima u ponašanju. Učesnici su informisani o značaju rane intervencije i prevencije antisocijalnog ponašanja mladih kroz uslugu u zajednici, a obišli su i novi centar za decu i mlade Boru.

Događaju koji je održan 27. maja 2016. godine u prostorijama opštini Bor prisustvovali su predstavnici centara za socijalni rad Bor, Beograd i Vranje, maloletničkog pravosuđa iz Zaječara nadležnog i za Bor, lokalne samouprave, policijske uprave, srednjih i osnovnih škola, zdravstva, udruženja, partnerske organizacije IAN Međunarodna mreža pomoći iz Beograda i Neksusa iz Vranja kao i predstavnici medija.

 

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *