Okrugli sto u Vranju

U okviru projekta „Promena na bolje“ održan je okrugli sto u Vranju na temu „Socijalna inkluzija dece i mladih sa problemima u ponašanju i  primena mera iz otvorene zaštite“. Na okruglom stolu su predstavljeni projektni ciljevi i istaknut je značaj međusektorske saradnje za obezbeđivanje kvalitetne usluge deci i mladima sa problemima u ponašanju. Učesnici su informisani o značaju rane intervencije i prevencije antisocijalnog ponašanja mladih kroz uslugu u zajednici.

Događaju su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad Vranje, Beograd i Bor, Višeg javnog tužilaštva, osnovnog suda, lokalne samouprave, policijske uprave, predstavnici prosvetne inspekcije, srednjih i osnovnih škola, zdravstva, udruženja, partneri Kokoro iz Bora i IAN Međunarodna mreža pomoći iz Beograda  kao i predstavnici medija.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela predviđa izricanje i sprovođenje vaspitnih naloga i mera u zajednici kao alternativnih sankcija i oblika restorativne pravde. Ovim projektom uspostavlja se usluga socijalne zaštite u zajednici usmerena na unapređenje položaja dece i mladih u procesu razvoja zrele, svestrane i odgovorne ličnosti i ostvarenju punih potencijala.

Projekat „Promena na bolje“ doprinosi socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz implementaciju Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije razvoja socijalne zaštite. Ovaj cilj se realizuje kroz 1) osnaživanje resocijalizacije i prevencije asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problemima u ponašanju u tri dnevna boravka u Vranju, Boru i Beogradu i kroz 2) uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa koje postoje u lokalnoj zajednici u cilju promovisanja pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, nosilac projekta je Udruženje građana Kokoro iz Bora, a realizuje ga u saradnji sa partnerskim organizacijama UG „NEXUS-Vranje“ iz Vranja, Međunarodnom mrežom pomoći IAN iz Beograda, i centrima za socijalni rad iz Vranja, Beograda i Bora. Trajanje projekta je 20 meseci, a njegova ukupna vrednost je 197.300 evra. Ova aktivnost je deo šireg projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koji EU finansira sa 5.4 miliona evra, a sprovodi ga Delegacija Evropske unije u Republici Srbije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *