Akreditovani trening ’’Program podrške profesionalcima u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju’’

Trening je održan od 3. do 5. juna u Brestovačkoj Banji kod Bora u okviru projekta ’’Promena na bolje’’. Organizator treninga  je udruženje građana ’’KOKORO’’ iz Bora.

Treningu su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora, centara za socijalni rad i škola iz Bora, Beograda i Vranja.

Polaznici su imali priliku da se:

  • upoznaju sa planiranjem i realizacijom programa za rad sa decom sa rizičnim socijalnim ponašanjem,
  • steknu znanja i veštine za primenu predkrivičnih diverzionih programa,
  • steknu znanja i veštine za rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom i njihovim porodicama i kvalitetno profesionalno angažovanje u definisanju problema i prikupljanju relevantnih podataka i
  • korišćenje vršnjačke (peer) supervizije kao sistema podrške u radu.

kokoro_02 kokoro_01

Očekuje se da će realizovana obuka doprineti poboljšanju primene restorativne pravde i principa u skladu sa međunarodnim standardima, kroz  realizaciju vaspitnih naloga  sa ciljem da što manji broj maloletnika koji se pojavljuju kao učinioci krivičnih dela uđe u sudsku proceduru. Zapažanja polaznika obuke potvrđuju unapređeno razumevanje učesnika različitih sektora; Senzitivisane za razvijanje saradnje, bolje razumevanje i timski pristup neophodan u radu sa mladima sa problemima u ponašanju; Neophodne timske procene, podrške i kontinuirane saradnje svih aktera u zajednici. Takođe, učesnici su prepoznali doprinos i neophodno razvijanje aktivnosti civilnog sektora u odgovoru na mnogobrojne potrebe prevencije i tretmana ove dece i mladih. Učesnici su se složili da institucije ne mogu da odgovore na sve potrebe ove grupe, te da se kroz aktivnosti civilnog sektora mogu razvijati brojne aktivnosti i stručne usluge koje će unaprediti resurse zajednice i omogućiti institucijama sistema da kvalitetnije obavljaju zakonom poverene poslove.

Učesnici treninga su pokazali visok stepen zadovoljstva radom trenera, radom grupe i sadržajem treninga. Polaznici su procenili da će trening imati veoma velik uticaj na njihovu buduću praksu.

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *