Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta

U okviru projekta „Promena na bolje“ održan je okrugli sto u Beogradu na temu „Teorija i praksa zajedno u najboljem interesu deteta“. Okrugli sto su zajednički organizovali Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i IAN Međunarodna mreža pomoći. Predstavnici akademske zajednice, centara za socijalni rad, dnevnih boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju ukazali su na važnost zajedničkog učešća u resocijalizaciji ove grupe dece i mladih kroz usluge u zajednici.

Predstavljen je model rada u Dnevnim boravcima za decu i mlade u Beogradu, Boru i Vranju, kao i pozitivna iskustava u saradnji javnog i civilnog sektora u lokalnoj zajednici. Istaknuta je  potreba da se dalje širi mreža aktera u zajednici koji pružaju usluge u oblasti socijalne zaštite. Poseban akcenat je bio stavljen na važnost obrazovanja dece i mladih sa problemima u ponašanju i njihovo zadržavanje u okvirima školskog sistema. Jedan od ciljeva okruglog stola je bio i podizanje svesti lokalnih aktera o značaju rane intervencije i prevencije antisocijalnog ponašanja mladih kroz usluge u zajednici. Ovo predstavljanje je bilo namenjeno pre svega akademskoj zajednici, kako bi se ona upoznala sa praktičnim iskustvima tri Dnevna boravka, i kako bi se razmotrilo uspostavljanje jačih veza između prakse i teorije. Okrugli sto je izazvao veliko interesovanje učesnika i razvila se živa i konstruktivna diskusij  između govornika, predstavnika dnevnih boravaka i studenata.

Na okruglom stolu su predstavljeni projektni ciljevi i poslednji pokazatelji o važnosti ovakvih usluga u lokalnoj zajednici. Učesnici su informisani o značaju rane intervencije i prevencije antisocijalnog ponašanja mladih kroz uslugu u zajednici. Neki od govornika su bili  prof. dr Zoran Ilić, doc. dr Goran Jovanić, Mikaina Stevanović.

Prof.dr Zoran Ilić je izrazio veliko zadovoljstvo zbog postojanja ovakvog projekta, ističući njegovu važnost, kao i da se nada da će se nastaviti u budućnosti i da projekat ima njegovu punu podršku.

Doc.dr Goran Jovanić je govorio o obrazovanju u Srbiji i poražavajućim statistikama kada je reč o ovom domenu života. Oko 30% osoba uzrasta od 18-24 g. je rano napustilo školu i ne pohađa nijedan vid obuke. Neophodna je rana identifikacija  i podrška učeniku pod rizikom od osipanja i ranog napuštanja školovanja (uključivanje roditelja, vršnjačke intervencije, službenik zadužen za praćenje pohađanja nastave, dodatne aktivnosti škole i opštine).

„Svi mi činimo greške, ali deca ne treba da budu stigmatizovana zbog toga. Naša misija je da ponudimo priliku za resocijalizaciju maloletnika koji su učinili neku grešku u prošlosti ili jednostavno žive u teškim životnim okolnostima, kako bi imali normalan život“, izjavio je dr Ivan Stojilović, menadžer Dnevnog boravka u okviru IAN Međunarodne mreže pomoći. On je dodao „važno je da su ova deca svesna da naša podrška nije ograničena, zato što ovakve promene zahtevaju vreme“.

Događaju su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, centara za socijalni rad Beograd, Bor i Vranje, Višeg javnog tužilaštvai Osnovnog suda u Beogradu, srednjih i osnovnih škola, partneri Kokoro iz Bora i Neksus iz Vranja kao i predstavnici medija.

 

Preuzmite prezentacije: