Nacionalna konferencija „Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“

U okviru projekta „Promena na bolje“ 23.06.2017. održana je nacionalna konferencija u Beogradu na temu „Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“. Prvu nacionalnu konferenciju koja se bavi decom i mladima sa problemima u ponašanju zajednički su organizovale nevladine organizacije Kokoro iz Bora, IAN iz Beograd i Neksus iz Vranja, u saradnji sa Centrima za socijalni rad iz ova tri grada.
Na konferenciji je predstavljen značaj pružanja pravovremene i prilagođene usluge socijalne zaštite u zajednici za pozitivan razvoj dece i mladih iz rizičnih grupa. Istaknut je značaj programa prevencije, kao i primeri uspešne prakse i izazova u implementaciji programa resocijalizacije dece sa problemima u ponašanju. Govorili su predstavnici licenciranih Boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju iz Beograda, Kragujevca, Bora i Vranja, centara za socijalni rad, kao i gosti iz Tuzle i Bijeljine. Oni su istakli važnost programa rane prevencije kako bi se pomoglo mladima da krenu društveno prihvatljivim putem i spreče posledice kriminalnog ponašanja, i po pojedinca i po društvo. U Srbiji je broj maloletnih učinilaca krivičnih dela u neprekidnom porastu, a naročito je zabrinjavajuće to što deca u sve ranijem uzrastu počinju da čine krivična dela. Nažalost, manje od 5% ove dece je uključeno u neke od retkih programa resocijalizacije koji postoje, a recidivizam je veći od 30%.
„Svi mi pravimo greške u životu, ali deca ne zaslužuju da budu obeležena zbog njih. Naš zadatak je da maloletnicima koji su pravili greške u prošlosti ponudimo drugu šansu za resocijalizaciju kako bi ponovo mogli da vode normalan život“, naglasio je jedan od govornika, Ivan Stojilović, ispred Dnevnog boravka koji već više od 4 godine uspešno funkcioniše u okviru organizacije IAN Međunarodna mreža pomoći (IAN Telecentar).
Istaknuta je potreba da se dalje širi mreža aktera u zajednici koji pružaju usluge u oblasti socijalne zaštite. Poseban akcenat je stavljen na važnost obrazovanja dece i mladih sa problemima u ponašanju i njihovo zadržavanje u okvirima školskog sistema. Svi učesnici na konferenciji su naglasili da se promene ne mogu očekivati preko noći i da ovakva vrsta usluge zahteva strpljiv i dugotrajan rad sa mladima, koji se na kraju najčešće isplati. Na konferenciji su predstavljeni i inovativni pristupi u Srbiji kao i međunarodne prakse u primeni savremenih programa u oblasti rada sa decom sa problemima u ponašanju.
Događaju su prisustvovali predstavnici relevantnih ministarstava, akademske zajednice, centara za socijalni rad Beograd, Bor i Vranje, Višeg javnog tužilaštva i Osnovnog suda u Beogradu, srednjih i osnovnih škola, policije, nevladinog sektora, kao i predstavnici medija.

O događaju možete pročitati i na sledećim linkovima:

http://www.mc.kcbor.net/2017/06/25/druga-sansa-za-decu-koja-su-pogresila/

Preneli na vesti.rs:

http://www.vesti.rs/Bor/Druga-sansa-za-decu-koja-su-pogresila-2.html

https://www.solarismediabor.rs/kako-promeniti-problematcno-ponasanje-mladih/

Objavljeno i na http://www.fonet.rs 23.06.2017.