Stručni radnici Bora i Rešice – na zajedničkom treningu u Boru: “Razvoj veština lične, socijalne i emocionalne zrelosti za unapređivanje partnerskih odnosa’’

U okviru Projekta Podrška preventivno-razvojnim potrebama mladih ‘’Kreativnost bez granica’’ koji sufinansira Evropska Unija, u organizaciji vodećeg partnera UG ‘’Kokoro’’-Bor održan je petodnevni trening (02-06. marta 2020) i obučeno 20 stručnih radnika Bora i Rešice.

Učesnici su na početku popunli ‘’Pretest’’ ulaznog fonda znanja, a poslednjeg dana ‘’posttest’’ usvojenog znanja i veština i uručeni sertifikati.

Skup je prijavljen Komori socijalne zaštite i odobreni dodatni bodovi za licencirane stručne radnike.

Vođeni od autora programa, učessnici su obučavani da radioničarski rade sa mladima na teme:

1. Šta sve čini jedan partnerski odnos?

2. Stavovi o partnerskoj ljubavi;

3. Potrebe za intimnošću kod mladih i načini njihovog zadovoljavanja;

4. Šta nas je privuklo jedno drugom?

5. Komunikacija između partnera;

6. Bliskosti i seksualnost;

7. Odnos moći između mladića i devojaka i

8. Rešavanje problema u partnerskim relacijama.

Cilj je bolje upoznavanje i razvijanje partnreskih odnosa, priprema za buduće promene kako bi se izbegle uobičajene teškoće i problemi tipični za usaglašavanje veze; Građenje zrelog i stabilnog partnerskog odnosa na dobrom poznavanju partnera, otvorenoj međusobnoj priči o sebi, svojim potrebama i željama umesto na iracionalnim idejama i idealističkim predstavama o ljubavi.

Preveniranje i prevazilaženje raznih teškoća koje nastaju tokom razvoja partnerskog odnosa u oblasti komunikacije, emocionalne povezanosti, seksualnosti, odnosa moći…

Uključuje i psiho socijalnu podršku usmerenu ka unapređivanju partnerskog odnosa, a s obzirom da je za jedan zadovoljavajući partnerski odnos potrebno dosta toga: osećanja, strast, usklađena seksualnost, dobra komunikacija, poštovanje, autonomija, posvećenost, poverenje, zadovoljstvo, prihvatanje, uzajamna podrška, prijateljstvo, iskrenost, poštenje, razumevanje, zajedničko življenje, tolerantnost, vernost, poverenje, nežnost; Ono što vezu čini srećnom jeste i duboko prijateljstvo koje podrazumeva uzajamno poštovanje i uživanje.

Nakon obuke, timovi će raditi u paru sa grupama mladih, do 16 u grupi jednako zastupljena oba pola. Radionice će realizovati u Klubu servisa usluge u Kokoro i Klubu Gimnazije kroz osnaživanje na nivou lične, socijalne i emocionalne zrelosti u izboru i unapređenju partnerskih relacija. 

Sve informacije o projektu i aktivnostima možete pratiti i na web sajtu projekta http://interregipa-creativitywithoutfrontiers.com/  kao i na FB stranici projekta https://www.facebook.com/Creativity-Without-Frontiers-CWF-110146263763039/