Projekat „Podrška za bolje sutra“

Projekat „Podrška za bolje sutra“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).
Projekat realizuje UG “KOKORO“ – Bor od 05.05.2021. do 04.02.2022. godine u saradnji sa UG „Gipsy soul“ iz Bora, sa ciljem podrške implementaciji aktivnosti unapredjenja pristupa pravima i zadovoljavanja potreba građana koji žive u podstandardnim romskim naseljima u Gradu Boru kroz bolje sprovođenje politika i praksi socijalnog uključivanja.
Realizuje se aktivnostima kroz:
podršku u učenju deci i mladima: matematike, fizike, hemije i srpskog jezika, IT kurseve, psihološku podršku, informativno-obrazovne radionice i profesionalnu orijentaciju, čime će se poboljšati njihov uspeh u školi i omogućiti nastavak obrazovanja;
osnaživanja mladih na nivou odgovornog odnosa, zrelije procene u izboru partnera i sprečevanja ranih brakova, što će omogućiti njihovo lično, emocionalno i socijalno sazrevanje;
jačanja uloga njihovih roditelja/staratelja, hranitelja kroz psihološke, informativno-edukativne radionice usmerene oblikovanju i/ili promeni vrednosnih stavovau (tolerancije, različith modaliteta zdravog odrastanju, prevencije rizičnih ponašanja, dečjih brakova)…
povećanje znanja i veštine odgorvornog roditeljstva da odgovore na potrebe svoje dece, adekvatnije superviziraju ponašanje i podstičiu u učenju, nastavljanju školovanja i samostalnom izboru zanimanja; Podizanja svesti o značaju obrazovanja za izlazak iz kruga siromaštbva;
građenje kapaciteta timova volontera mladih za rad sa vršnjacima obukom grupe mladih za volonterizam i Inkluzivni model vršnjačke podrške u učenju i kreativnim radionicama koje će realizovati zajedno sa vršnjacima iz tri podstandardna romska naselja. Širiti spektar interesovanja, izgrađiavati zajedničke sisteme vrednosti i doprinositi interkulturalnom povezivanju umesto segregacije.

Ostale aktivnosti imaće uticaja na ostale mlade i roditelje informativno-edukativnim materijalima štampanim u projektu i putem TV, interneta, Web sajta…

Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i građanki Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama. Aktivnosti programa usmerene su na unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka.

Za informacije o programu Swiss PRO posetite internet stranicu: www.swisspro.org.rs

Za više informacija o podršci Vlade Švajcarske Srbiji, posetite internet stranicu ambasade: www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html