Projekat: Ne okreći glavu

Udruženje građana ‘’KOKORO’’- Bor od 01.10.2022 – 31.07.2023. god. realizuje projekat ‘’Ne okreći glavu“ u oblasti unapređenja i zaštite ljudskih prava.
Projekat se sprovodi u okviru Programa podrške civilnom društvu “Dijalog promena – podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti” koji sprovodi BOŠ (Beogradska Otvorena Škola) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom, kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije na osnovu ugovora između Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Ciljevi projekta su: doprineti održivoj praksi dijaloga OCD sa javnom vlašću u procesu donošenja odluka u oblasti poštovanja ljudskih prava u Borskom okrugu kroz sprovođenje Nacion. strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, Zakona i LAP za rodnu ravnopr. u Boru.

  • Mobilisati društvene resurse u zajednici (institucije, porodicu, mlade, OCD) kroz obuke i aktivno učešće u širenju znanja o nenasilju i saradnji na razvoju podsticajnog okruženja za rodnu ravnopravnost u Boru;
  • Unaprediti međusektorsku saradnju u zajednici na pristupu dijalogu i uzajamnom razumevanju sa javnom vlašću na donošenju odluka o unapređenju javne politike u oblasti ljudskih prava i promovisanju nenasilja.

Osnaživanje timova institucionalne podrške u zaštiti od nasilja i rad sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja realizovaće se sprovođenjem akreditovanih treninga na unapređenju znanja, veština i procedura primene u praksi:
’’Nasilje u porodici i institucionalna zaštita sa organizovanjem konferencije o slučaju za zaštitu od nasilja u porodici’’
• ‘‘Edukacija mladih kao metod prevencije partnerskog nasilja“
Osposobljavanje mladih za vršnj.promotere preve. nasilja u intimnim partnerskim vezama
Uključenje građana i pružalaca institucionalne zaštite žrtava na pribavljanju argumenata za delotvoran dijalog sa lokalnom vlašću (ispitivanje stavova, iskustava i potreba)
• Organizovanje tematske radionice ’’Koordinacija akcija lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici’’ na unapređivanju sveobuhvatne podrške zaštiti ljudskih prava
Okrugli sto relevantnih sektora u Boru i pokretanje dijaloga sa lokalnom vlašću a zahteve za pokretanje prevecije nasilja u porodici i part nerskm odnosima i rada Komisije za ravnopravnost stavitina agendu Skupštine donosiocima odluka.
Dve diskusione tribine u ruralnim naseljima za povećanje informisanosti zaštite od nasilja, stavovima i efektima postojećih mera zaštite i pokretanje programa prevencije.
Javne akcije u zajednici – promovisanje prednosti prevencije nasilja i zaštite ljudskih prava zajedničkim delovanjem sa građanima, uz razmenu znanja i učešće u medijima

Finalnu analizu projekta možete pročitati ovde …

Tokom projekta realizoavana su pradavanja u lokalnoj samoupravi, a siže predavanja možete pogledati na sledećim prezentacijama:

Takođe na sledećem linku možete da pogledate i zaključke sa okruglog stola …

Projekat je bio medisjki propraćen što pokazuju i izveštaji zvaničnih institucija i medija:

Zvanična FB strana lokalne samouprave Bor

Zvanična FB strana gradonačelnika Bora

Timočke novine 1

Timočke novine 2

A takođe možete pogledati i nastu na Regionalnoj televiziji