Author Archive: kokoro

Projekat: Ne okreći glavu

Udruženje građana ‘’KOKORO’’- Bor od 01.10.2022 – 31.07.2023. god. realizuje projekat ‘’Ne okreći glavu“ u oblasti unapređenja i zaštite ljudskih prava.Projekat se sprovodi u okviru Programa podrške civilnom društvu “Dijalog promena – podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i…
Read more

Stručni radnici Bora i Rešice – na zajedničkom treningu u Boru: “Razvoj veština lične, socijalne i emocionalne zrelosti za unapređivanje partnerskih odnosa’’

U okviru Projekta Podrška preventivno-razvojnim potrebama mladih ‘’Kreativnost bez granica’’ koji sufinansira Evropska Unija, u organizaciji vodećeg partnera UG ‘’Kokoro’’-Bor održan je petodnevni trening (02-06. marta 2020) i obučeno 20 stručnih radnika Bora i Rešice. Učesnici su na početku popunli…
Read more

Edukativni trening timova u Programu ‘’Osnivanje i vođenje grupe za (samo)podršku mladih u riziku – Klub za mlade po modelu GriG’’

U realizaciji projekta Podrška preventivno-razvojnim potrebama mladih „Kreativnost bez granica“ koji sufinansira Evropska Unija, UG ‘’KOKORO’’-Bor organizuje edukativni trening timova u Programu ‘’Osnivanje i vođenje grupe za (samo)podršku mladih u riziku – Klub za mlade po modelu GriG’’ od 14….
Read more

Podrška preventivno razvojnim potrebama mladih „Kreativnost bez granica“

  U Temišvaru je 09.10.2019. potpisan Ugovor za implementaciju Projekta ‘’Podrška preventivnorazvojnim potrebama mladih „Kreativnost bez granica“ koji realizuje Udruženje građana „KOKORO“- Bor u partnerstvu sa: National College “Mircea Eliade“ Resita, Teaching Corpus House Caras-Severin Resita i Udruženjem građana ‘’VILLAGE’’…
Read more

Podrška Evropske unije Boru za unapređenje socijalne kohezije i inkluzije u multietničkim opštinama

Udruženje građana “KOKORO“-Bor u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bor, od 09. juna 2019. godine do 31. maja 2020. godine sprovodi projekat “Mobilianje resursa u inkluziji marginalizovanih i ranjivih grupa na jačanju socijalne kohezije u Boru.’’ Poboljšanje pristupa obrazovanju…
Read more