Mobilizacija resursa za uključivanje marginalizovanih i ugroženih grupa uz istovremeno jačanje socijalne kohezije u Boru

Podrška Evropske unije Boru za unapređenje socijalne kohezije i inkluzije u multietničkim opštinama

Udruženje građana “KOKORO“-Bor u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bor, od 09. juna 2019. godine do 31. maja 2020. godine sprovodi projekat “Mobilianje resursa u inkluziji marginalizovanih i ranjivih grupa na jačanju socijalne kohezije u Boru.’’ Poboljšanje pristupa obrazovanju…
Read more