Latest Posts

Informacija za medije

U Boru, Požarevcu i Jagodini od 16.04.2013-15.04.2014. Udruženje građana   ‘Kokoro“ Bor, Udruženje građana ‘’Šansa’’ Požarevac i Udruženje građana Centar za društveno ekonomski razvoj Jagodina  u saradnji sa  Centrom za medijaciju Beograd, kancelarijom u Zaječaru, realizuju Projekat ’’Medijacijom do rešenja’’. Projekat…
Read more

Projekat ’’Znanje bez granica“

‘’KNOWLEDGE WITHOUT FRONTIERS’’ (’’Znanje bez granica’’) U okviru IPA Programa Prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, Udruženje  građana  ’’KOKORO’’- Bor nosilac je Projekta ’’Znanje bez granica’’ koji realizuje u partnerstvu sa NGO “Free Youth Centre“ Vidin (Omladinski Centar Vidin) od 23.04.2013. do…
Read more