O nama

Udruženje građana ’’Kokoro’’ Bor je nevladino, neprofitno, nestranačko udruženje građana osnovano 2004. godine. Udruženje je osnovano na inicijativu grupe građana, profesionalaca iz oblasti socijalne, zdravstvene zaštite i obrazovanja-saradnika na programima drugih NGO u psihosocijalnoj podršci ranjivih grupa. Uočena je potreba za podrškom deci i mladima iz porodica sa limitiranim znanjima i veštinama za razvijanje prosocijalnog ponašanja u odgovoru na njihove potrebe i onemogućavalo prezentovanje očekivanog ponašanja. Neinformisanost i zablude zajednice, o ovoj grupi dece, otežavali su razvijanje njihovih  potencijala i/ili ih socijalno isključivale. Socijalni kontekst, nedostatkom servisa i mehanizama koji bi im omogućili podršku i osnaživanje, predstavljali su faktor održavanja i nudili zauzimanje pasivne pozicije što je prepoznato od grupe građana i predstavljalo neposredni povod, inicijativu za osnivanje radi prevencije, podrške i osnaživanja dece, mladih i njihove porodice.

Realizovanim projektima senzibisilani su i obučeni mladi osnovnih i srednjih škola za volonterizam (vršnj. edukaciju radioničarskog oblika prevencije adolescentne zloupotrebe droga, vršnj. medijaciju i promociju različitih modaliteta zdravog stila života) koji praktikuju usvojene veštine i znanja sa vršnjacima u školama. Obučeni su nastavnici osnovnih škola za tematske roditeljske sastanke i povećane njihove kompetencije u radu sa mladima. Roditelji učenika osnovnih škola osnaženi su u roditeljskim ulogama (tokom projekata) za adekvatniji pristup i komunikaciju sa svojom decom pa i u situaciji eksperimenta sa supstancama. Senzibilisane su lokalne vlasti i zajednica za strateški pristup mladima i konstituisana kancelarija, Savet za mlade i formiran Opštinski odbor za prevenciju zloupotrebe droga.  Razvijena je usluga podrške deci i mladima sa rizičnim socijalnim ponašanjima (asocijalnim/antisocijalnim), u sukobu sa zakonom i usluga medijacije. Motivisani su mladi za volonterizam i razvijena mreža volontera u različitim oblastima delovanja koji su umreženi u školske timove prevencije rizičnih ponašanja (prev. droge i vršnj. nasilja).

Udruženje sarađuje sa svim značajnim akterima u zajednici i institucijama u okruženju na okružnom i regionalnom nivou sa kojima su i realizovani brojni projekti. U lokalnoj zajednici, u borskom okrugu i regionu ne postoji organizacija koja se bavi prev. adolescentne zloupotrebe psihoaktivnih supstancim i drugih rizičnih ponašanja mladih, medijacijom. Organizacija je do sada bila zastupljena na medijskoj sceni na lokalnom, okružnom i regionalnom nivou kroz realizaciju projekata.

Udruženje ima 10 aktivnih članova angažovani projektno, dve stalno zaposlene osobe, 30 vršnj. Volontera i 10 saradnika iz obrazovanja angažovani periodično u projektima.

Na konkursu “Mesta u srcu“ Organizacija je dobitnik druge nagrade za najpozitivniju lok. inicijativu u Srbiji u 2010. i finalista Erste Fondacije u 2011. godini u konkurenciji 1850 projekata iz 12 zemalja.

Misija Udruženja je da efikasnim korišćenjem postojećih resursa, podrškom stručnjaka i aktivizmom mladih, uspostavi kvalitetna i sveobuhvatna podrška pojedincu i grupama u riziku, obezbedi dostupnost uslugama, aktivnom participacijom korisnika, transparentnošću i stalnim unapređenjem kapaciteta samih pružalaca usluga.

Cilj Udruženja je prevencija rizičnih ponašanja dece i mladih, zdrav stil života bez psihoaktivnih supstanci i razvijanje društvene tolerancije.

Ciljne grupe su:deca i mladi, njihovi roditelji.

p0291011 kancelarija-manjinska-ljudska-prava fond-za-otvoreno-drustvo erstefoundation baner2 logo_ch_print

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *