Održan seminar za nastavnike i stručne saradnike o interkulturalnosti

U Boru je, od 10.03.2020. u prostorijama Kluba Gimnazije, održan seminar nastavnika i stručnih saradnika četiri srednje i 7 osnovnih škola o interkulturalnosti i podršci društvenoj koheziji mladih.

Seminar je organizovan u okviru projekta ’’Živeti zajedno u svetu različitosti’’ koji u Boru sprovodi UG ’’KOKORO’’- Bor 12 meseci od 01.12.2019. koji finansira Fondacije za Otvoreno društvo Srbija. Učesnici su osnaženi da prepoznaju prednosti interkulruralizma u doprinosu socijalnoj koheziji nasuprot segregativnog multikulturalizma. Razumevanje i razlika interkulturalnosti / multikulturalnosti, komunikacije u susretu sa različitim kulturama – načina reagovanja, barijere, prepoznavanje i razvoj interkulturalne osetljivosti. Posebnu pažnju pobudile su teme obrađene u segmentu:Identitet i pripadnost, demokratija i demokratske vrednosti… tolerancija i nediskriminacija kao osnovne dimenzije demokratskog društva…. Tolerancija i prihvatanje razlika – pravo da se bude različit ktoz prihvatanje, razumevanje i poštovanje prava na drugost i drugačije kao obogaćivanje novim saznanjima i podsticanje mladih na koheziju…

S obzirom da su nastavnici veoma značajni ne samo u obazovanju već formiranja i oblikovanju vrednosnih stavova mladih ljudi, te da se njihovim uključenjem doseže delovanje do velikog broja mladih. Zbog toga je veoma značajno da nastavnici nauče, prepoznaju i osveste sopstvene stavove koje u komnikaciji, namerno i nenamerno prenose mladima.

Učesnici će, usvojena znanja širiti među ostalim nastavnicima u školi i primenjivati u svakodnevnom radu sa mladima; Podržavati zajedničke akcije volontera, podsticati na kritičko mišljenje zasnovano na pouzdanim činjenicama, uvažavanje drugog i drugačijeg i različite vidove saradnje. Informisani sa aktivnostima promotera tolerancije i interkulturalnosti i ‘’porukama mržnje’’ snimljenim u javnim prostorima u pripremi za akciju u zajednici tokom koju će podržati mlade.

U okviru redovnih sastanaka sa roditeljima, podsticaće njihove uloge i značaj u formiranju vrednosnih stavova svoje dece u odnosu i ponašanju u različitostima, usmeravati na solidarnost i koheziju.

Učesnicima su uručeni lifleti štampani u projektu.