Sastanak multidisciplinarnog tima u okviru projekta ,,Promeni za dobro“

U okviru projekta “ Promeni za dobro“ koji realizuje Udruženje građana “KOKORO“-Bor u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad od 01.10.2018. do 31.07.2019

 

. god. u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), održan je sastanak 16.03.2019. godine u prostorijama Udruženja.

Učešćem na sastanku, predstavnici Centra za socijalni rad, osnovnih i srednjih škola razmenili su iskustva i razgovarali o zajedničkim potrebama i problemima u oblasti zaštite interesa dece i mladih i unapređenju saradnje sada i ubuduće o pitanjima od interesa obe strane, sa dnevnim redom:

1. Analiza i unapređenje saradnje u zaštiti dece i mladih u njihovom najboljem interesu

2. Saradnja i prakse u oblasti nasilja u školi (kako prepoznati, kome prijaviti, preventivne aktivnosti)

3. Informisanje o planiranim projektnim aktivnostima

4. Razno