Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju – održiva usluga socijalne zaštite u zajednici

U okviru projekta „Promena na bolje“ 27. juna 2017. održan je okrugli sto u Boru na temu „Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju – održiva usluga socijalne zaštite u zajednici“. Okrugli sto su zajednički organizovali UG „Kokoro“ iz Bora i Centar za socijalni rad u Boru.
Izvršenja krivičnih dela od strane maloletnika u Srbiji je u porastu. Na učešće mladih u izvršenju krivičnih dela u proseku 41% godišnje, u ukupnom broju krivičnih dela u Srbiji, ukazuje Nacionalna Strategija za mlade (za period 2017-2025). U Boru se, poslednjih godina, povećava broj dece i mladih sa problemima u ponašanju, naročito onih ispod 14 godina. U proseku 140 dece godišnje, među kojima krivično neodgovorni čine 55%, a 45% je u sukobu sa zakonom od kojih su većina višestruki učinioci sa problemima prevazilaženja razvojnih kriza. Kao odgovor na ove probleme u okviru projekta „Promena na bolje“ u Boru su razvijeni uslovi za primenu vaspitnih naloga i mera iz otvorene zaštite koje se izriču maloletnicima po Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela. Ovim projektom je uspostavljena usluga socijalne zaštite u zajednici za osnaživanje, korekciju, resocijalizaciju, primenu i praćenje sprovođenja diverzionih i alternativnih mera koje se izriču maloletnicima po Zakonu.

Na okruglom stolu menadžerka projekta Milojka Milivojević iz organizacije “Kokoro” iz Bora je istakla sledeće: “Kokoro poseduje licencu, prostor, opremu i stručnjake za rad u Dnevnom boravku. Za samo 10 meseci rada, naših 70 mladih vraćeno je sa margine društva i sada su uspešni učenici, studenti, radnici. Od ukupnog broja podržanih korisnika samo jedan je imao recidiv i zaustavljeno je njegovo delinkventno ponašanje.
Naš rad i rezultati su dokaz da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu i pomoć u socijalnoj integraciji, kako bi razvili društveno prihvatljive oblike ponašanja, formirali i usvojili pozitivan sistem vrednosti i imali odgovoran odnos prema zajednici, obrazovanju i radu.“
Pored toga, svi učesnici su istakli važnost pokretanja rasprave fokusirane na održivost usluge „Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju ” u sva tri grada u kojima se projekat realizovao.
Na skup su učestvovali predstavnici i profesionalci iz relevantnih sektora socijalne zaštite regiona, maloletničkog pravosuđa iz Kruševca (Tužilaštva i Višeg suda), Policijske uprave, obrazovanja, zdravstva, Kancelarije za mlade, partnerskih organizacija iz Beograda i Vranja i mediji.

 O događaju možete pročitati i na sledećim linkovima:

https://www.solarismediabor.rs/dnevni-boravak-smanjuje-problematicno-ponasanje-mladih/

https://www.solarismediabor.rs/bor-dnevni-boravak-je-lek-za-najmladje-probleme/

http://www.mc.kcbor.net/2017/06/28/dnevni-boravak-za-decu-i-mlade/

Preneto i na vesti.rs:

http://www.vesti.rs/Bor/Dnevni-boravak-za-decu-i-mlade-3.html